UTNICE BELEID VOOR ACCEPTABEL GEBRUIK DOOR GEBRUIKERS

Als professionele gameservicewebsite van derden heeft UTNICE elke dag een groot aantal gebruikersbezoeken en -bestellingen. Om de website soepel te laten functioneren en om ervoor te zorgen dat alle gebruikers de beste ervaring hebben met het gebruik van de website, stellen wij deze overeenkomst voor. Voor schendingen van het beleid voor acceptabel gebruik zal UTNICE verschillende behandelplannen hanteren, afhankelijk van de schending en de ernst van de gebruiker. Als de website verlies lijdt als gevolg van de overtreding van de gebruiker, heeft UTNICE het recht om de verantwoordelijkheid van de gebruiker via juridische kanalen na te streven.

Gebruikersrechten

Als consument hebben gebruikers de volgende wettelijke rechten tijdens het gebruik van de website:

 • Gebruikers hebben het recht om de online klantenservice van UTNICE te raadplegen of de specifieke producten op de website daadwerkelijk bestaan en of er voldoende voorraad is.
 • Als het personeel van UTNICE een fout maakt tijdens de levering van de bestelling, waardoor het door de gebruiker ontvangen product niet overeenkomt met de beschrijving van de bestelling, heeft de gebruiker het recht om contact op te nemen met de klantenservice om een heruitgifte aan te vragen na verificatie van de informatie .
 • Als er een fout is veroorzaakt door UTNICE tijdens de levering van de bestelling en de bestelling niet binnen de verwachte tijd kan worden voltooid, heeft de gebruiker het recht om restitutie te vragen voor het niet-geleverde deel van de goederen.
 • Gebruikers hebben het recht om illegale producten te weigeren om negatieve effecten, zoals tijdelijke en permanente verboden, te voorkomen. Als de gebruiker enig bewijs heeft dat het product op illegale wijze is verkregen, heeft de gebruiker het recht de bestelling te annuleren.

Gebruikersverplichtingen

Als persoon met beslissingsbevoegdheid moet de gebruiker de volgende verantwoordelijkheden op zich nemen:

 • Voor game-accountproducten sturen UTNICE-medewerkers het accountnummer en wachtwoord per e-mail naar de gebruiker nadat is bevestigd dat het account beschikbaar is. De gebruiker is verplicht om de relevante informatie te beschermen na ontvangst van de e-mail. UTNICE aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid als het account door anderen wordt gebruikt nadat de bestelling is verzonden.
 • Voor items of valutaproducten zal ons personeel niet proberen deze in het spel op te halen nadat de bestelling is afgeleverd. UTNICE is niet verantwoordelijk als de gebruiker het item aan iemand in het spel verhandelt nadat de transactie is gelukt.
 • Indien het personeel van deze website zich in een technische fout of andere onverwachte situatie bevindt bij het afleveren van de bestelling, waardoor andere producten dan de bestelling worden geleverd, is de gebruiker verplicht alle andere producten dan de bestelling te retourneren. Indien de gebruiker weigert contact op te nemen of de overtollige producten terug te sturen, heeft UTNICE het recht om via wettelijke middelen schadevergoeding te eisen.
 • UTNICE zal sommige risicoorders handmatig verifiëren om fraude te voorkomen, en gebruikers zijn verplicht om samen te werken met de klantenservice van deze website in het verificatieproces. Hiertoe moeten gebruikers zoveel mogelijk bewijs overleggen om te bewijzen dat zij de uitvoerders van de aankoop zijn, inclusief maar niet beperkt tot identiteitsfoto's, persoonlijke foto's, rijbewijsfoto's en foto's van creditcards. Voor niet-meewerkende gebruikers behoudt UTNICE zich het recht voor om levering te weigeren
 • Verschillende producten hebben verschillende leveringsmethoden. Soms moeten UTNICE-medewerkers contact opnemen met gebruikers om de bestelling vlot te kunnen leveren. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juiste contactgegevens op een specifieke locatie op de website of aan de online klantenservice te verstrekken en ervoor te zorgen dat deze beschikbaar zijn. UTNICE is niet verantwoordelijk voor problemen met de levering van bestellingen als gevolg van het onvermogen van UTNICE-personeel om contact op te nemen met de gebruiker.

Verboden gedrag

Omdat UTNICE zoveel producten omvat, is het handelsmodel erg complex. Om onnodige misverstanden te voorkomen, is het gebruikers verboden om het volgende gedrag te vertonen:

 • Afkeuring van voltooide bestellingen

  Zodra een UTNICE-medewerker de levering voltooit, wordt de bestelling standaard voltooid, ongeacht de status op de website. In dit geval kan de gebruiker de bestelling niet annuleren of een terugbetaling vragen.

 • Afkeuring van de waarde van het product

  UTNICE is niet verantwoordelijk voor het evalueren van de werkelijke waarde van goederen, en gebruikers dienen zorgvuldig te overwegen alvorens te kopen. Als de gebruiker de waarde of prijs van het product na aankoop niet herkent, is de site niet verantwoordelijk en zal de gebruiker om deze reden de bestelling niet annuleren of om terugbetaling vragen.

 • Afkeuring van de hoeveelheid product

  Eventuele transactiekosten of belastingen die tijdens het transactieproces in rekening worden gebracht, zijn standaard voor rekening van de gebruiker. Gebruikers mogen geen bestellingen annuleren of restituties aanvragen op grond van het feit dat het geldbedrag dat uiteindelijk wordt ontvangen onvoldoende is.

 • Onjuiste of onjuiste informatie verstrekken

  Op de pagina voor het afhandelen van de bestelling moet de gebruiker alle benodigde informatie correct invullen in het overeenkomstige gebied volgens de aanwijzingen van UTNICE, zoals gebruikers-ID, rolnaam, servernaam, enz. Ons personeel zal de levering voltooien volgens de ingediende informatie . Als de gebruiker het product niet ontvangt vanwege het invullen van de verkeerde informatie, is UTNICE niet verantwoordelijk!

 • Misbruik van websitefuncties

  UTNICE houdt van tijd tot tijd speciale promoties, waarbij op verschillende manieren afgeprijsde producten en couponcodes worden aangeboden. Gebruikers mogen de accountregistratiefunctie niet misbruiken om illegale voordelen te verkrijgen. UTNICE behoudt zich het recht voor om levering van dergelijke onrendabele bestellingen te weigeren.

 • Beledigend personeel en klantenservice

  In ieder geval moeten UTNICE-medewerkers en klantenservice op een warme en vriendelijke manier met gebruikers communiceren. We verwachten dat alle gebruikers dit kunnen. Als de gebruiker kwaadwillig en beledigend gedrag vertoont tijdens het communiceren met UTNICE en niet luistert naar ontmoediging, heeft UTNICE het recht om de communicatie op te schorten.

Gezien het feit dat deze website niet kan controleren en beoordelen of gebruikers de inhoud van dit beleid zorgvuldig hebben gelezen, ligt de verantwoordelijkheid voor het lezen of niet bij deze website en het bedrijf, en verklaart hierbij het volgende:

Ongeacht of de gebruiker deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig heeft gelezen voordat hij zich registreert of deze website gebruikt, zolang de gebruiker deze website gebruikt of zich registreert als lid van deze website, wordt aangenomen dat de gebruiker alle inhoud heeft gelezen en geaccepteerd van dit beleid. De overeenkomst tussen hen is bindend voor beide partijen.

0
Shopping Cart

Your Shopping Cart Is Empty

Total 1 item
Total: 8.44

Weet u zeker dat u de geselecteerde items wilt verwijderen?

Connecting to online customer service, please wait.

.